KURUMSAL

HAKKIMIZDA

VEGA PACKING , 2014 yılından beri İSTANBUL ’da bulunan üretim yerinde “BRC Global Ambalaj Standardı 6.versiyon,  ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve son olarak da Helal Ambalaj Standardı  “ doğrultusunda Big Bag olarak bilinen “Sanayi Tipi Büyük Çuval” üretmektedir.Firmamız, müşterilerini destekleyen güvenilir bir firma olarak faaliyet göstermesinden dolayı, kurmuş olduğu iş bağlantılarını uzun yıllar boyunca devam ettirmektedir. Her yıl binin üzerinde Big Bag modeliyle milyonlarca Big Bag üreten VEGA PACKING ürettiği ürünlerin %75’ini Avrupa ülkelerine ihraç ederken geri kalan %25’lik kısmını talebin hızla arttığı iç pazara sunmaktadır

MİSYONUMUZ

Faliyet alanında ekonomik ve kültürel köprüler kurarak tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmaktır.

VİZYONUMUZ

Girişimci ve yenilikçi bir ruhla kaliteli ürün ve hizmetler sunarak güvenilir, sürekli tercih ve takip edilen bir firma olmaktır.

POLITIKALARIMIZ

VEGA PACKING, ticari hayatın ve üretimin her aşamasında kaliteyi hedefleyen, müşteri ve çalışanların memnuniyetini esas alan, satış öncesi ve sonrası kalitesine ve markasına inanan, kanunlara ve yönetmeliklere uygun, istenen standartlarda üretim yapmayı ve sektöründe kalıcı, güvenilir bir firma olmayı kalite politikası olarak benimsemiştir.

ÇEVRE POLITIKAMIZ

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklere uyarak çevre etkilerinin kontrol altında tutmaya çalışmak, çevre etkilerini azaltmaya çalışmak çevresel performansımızı sürekli yüksek tutup çevre bilincinin tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve çiftçilerimize aktarılarak geliştirmeye çalışmaktır.
• Doğal kaynakların kullanımına dikkat ederek enerji, yakıt, su ve diğer doğal kaynakların kullanımı hususunda kıskanç olmak ve tasarruf tedbirleri uygulamak. 
• Firma çalışanlarımız, sözleşmeli MÜŞTERİLERİMİZ ve tüm paydaşlarımızın çevre bilinç ve sorumluluklarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak. 
• SENTETİK ÇUVAL ÜRETİMİNDE çevreyi korumak ve bölgede yer alan diğer firmalara örnek olmak çevre politikamızın temellerini oluşturmaktadır.

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞI POLİTİKAMIZ

En önemli kaynak ve değerin İnsan olduğu bilinciyle VEGA PACKING Sentetik Ürünleri hiçbir işin ve üretim faaliyetinin çalışanların can güvenliğini tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli olmadığını düşünür. Tüm iş kazalarının önlenebilir olduğundan hareketle firmamız çalışanlarının sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olan şartları oluşturur, bunun için gerekli olan araç ve gereçleri tedarik eder. İş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili gerekli eğitimleri çalışan ve paydaşlarına vererek bilinçlenmelerine vesile olur. Çalışanlarının yasalarla belirlenmiş iş sağlığı ve güvenliği usul ve hükümlerine kayıtsız şartsız uymalarını sağlar.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

VEGA PACKING Sentetik, kurumsal değerlere bağlı, değişime açık, yaratıcı, yenilikçi, paydaş ve müşteri beklentilerine duyarlı ve sorumluluk sahibi olan toplum içinde örnek bireyler için çalışılması tercih edilen bir firma olmayı amaçlamıştır.
Bu amaçla insan kaynakları politikamız:
• Etik değerlere bağlı, politikalarımıza uygun davranışlar geliştirecek çalışanlar istihdam etmek. 
• Çalışanlarımızın iş ve sosyal hayatları arasındaki dengeyi gözeterek onlar arasında şeffaf, açık ve yakın iletişimi sağlayacak ortamları oluşturmak. Takım ruhu yaratarak biz duygusunu geliştirmek. 
• Çalışanlarımızın bireysel gelişimlerini sağlamasının önünü açmak, şirket içi eğitim faaliyetleri yürütmek. 
• Çalışanlar ve paydaşlarımız arasında yaratıcılık, yenilikçilik ve katılımcılığı teşvik etmek. 

VEGA PACKING'DE :

1. Zorunlu veya borçlandırılmış işçilik yoktur. İşe alınacak personel özgürce seçilir. 
2. Çalışma koşulları güvenli ve hijyeniktir. Temiz sosyal tesis ve imkanlardan her personel yararlanır. 
3. Çocuk işçi çalıştırılmaz. 
4. Ücretler temel ihtiyaçları karşılayıp belirli bir miktar serbest tasarruf yapmaya uygun şekilde belirlenmiştir. 
5. Çalışma saatleri iş kanununda belirlenmiş olan sürelerden fazla değildir. Haftada 45 saatten fazla bir çalıştırılmaz.
6. 4857 sayılı iş kanuna uygun olarak fazla mesai isteğe bağlıdır ve özel tarifeler üzerinden ücretlendirilir. 
7. Ayrımcılık uygulanmaz. İşe almadan, ücret ödemeye, işe son vermeden emekliye ayırmaya sosyal sınıf, ulus, din, yaş, cinsel tercih, cinsiyet, politik görüş vb. ayrımcılık yapılamaz.
8. İstihdamda süreklilik esastır. 
9. İnsanlık dışı veya sert davranışlar yasaktır. Aşağılayıcı ve alaycı davranış ve uygulamalar kabul edilemez. Her türlü taciz yasaklanmıştır. 

İyi Üretim Uygulamaları Politikaları  

HİJYEN POLİTİKASI
Ürünlerin her aşamasında fiziksel, kimyasal ve biyolojik gıda güvenliği tehlikelerini belirlemek, her zaman
temiz-sağlıklı ve güvenli ürünleri; fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kirlilik yönünden bulaşma olmamış
gıdaları, periyodik analizlerle güvence altına alarak müşterilerimize garanti etmek.
HASTALIK POLİTİKASI
Personelin periyodik sağlık muayeneleri yaptırılır .Önemli bir sağlık problemi olan personeli sağlık
kurumuna göndermek, gerek görüldüğü takdirde iyileşinceye kadar üretim alanlarına sokmamak.

PANDEMİ, SALGIN VE BULAŞICI HASTALIKLAR (SARS, COVİD-19 vb.)  POLİTİKASI

Firmamızın, COVİD-19 ve bunun gibi olan bulaşıcı hastalıklarda aldığı önlemler ve korunma yolları;

    ■ İşçilere, müşterilere ve ziyaretçilerine gerekli dezenfeksiyon, koruyucu kıyafet ve ekipman temini, dezenfektan, temizlik ekipmanları(sabun, su vb.) teminini sağlar. Giriş ve çıkışlarda ateş ölçümü yapar.

    ■ İşçileri, hasta oldukları takdirde evde kalmayı ve kendini izole edip, korumayı teşvik eder.

    ■ Gerekli birimler ve yerel sağlık otoriteleri sosyal uzaklaştırma stratejilerinin kullanılmasını önerdiği durumlarda; toplam çalışan sayısını belirli bir zamanda azaltan alternatif günler veya ekstra vardiyalar oluşturarak, tam bir çalışma haftasını korurken, birbirlerinden uzak olmalarını sağlar.  

    ■ Yemek molası, çay saatleri, soyunma odalarında sosyal mesafe kuralına uyarak(2mt) kısımlara ayırarak korunmayı sağlar. Mümkün olduğunca işçilerin diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma araçlarını ve ekipmanlarını kullanmalarını engeller.

    ■ Personel servislerini, temas yüzeyleri(tezgah, masa, armatür, kapı kolları),ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi plana dahil eder.

    ■ Personele hijyen eğitimi verilerek koruyucu ekipman kullanımı(maske, eldiven) kullanımı zorunlu hale getirir. Çalışanlara her zaman gözle görülür şekilde kirlendiğinde ve herhangi bir KKD'yi (Kişisel Koruyucu Donanımı) çıkardıktan sonra ellerini yıkanmasını bildirir. Tuvaletlere ve lavabolara  el yıkama talimatları (görselleri) asar.

İŞ KIYAFETLERİ , FİZİKSEL GÖRÜNÜŞ VE TAKI POLİTİKASI
Üretim alanlarına önlüksüz, galoşsuz ve bonesiz girilmesine izin vermemek, önlükleri temiz ve boneleri
saçları ve kulağı tamamen kapatacak şekilde kullanmak. Üretim alanında çalışırken hiçbir takı
kullanmamak, makyajlı olmamak.
İş kıyafetleri personele ayrılmış üretim alanı dışında soyunma odalarında giyilir. Dış ortamdan geldikleri
kirli kıyafetleri ve temiz iş kıyafetlerinin dolapları ayrı olarak temin edilmiştir .Başka yerlerde iş kıyafetleri
giyilmez.İş kıyafetleri ile şirket dışına çıkılmaz. Personel iş kıyafetini giymiş olarak işbaşı yapar.İş
kıyafetlerinin yedekleri verilerek herhangi bir kirlenmede derhal değiştirilmeleri sağlanmaktadır.
SİGARA İÇME VE YEMEK POLİTİKASI
Üretim alanları içerisinde sigara içmemek ve yemek yememek. Uyarı levhaları asmak suretiyle
ziyaretçilerin de bu kurala uymalarını sağlamak. Sadece belirlenen bölgelerde sigara içmek ve yemek
yemek. Üretim alanında ceplerde sigara paketi, çakmak, kibrit ve yiyecek maddesi taşımamak.
RENKLİ YARA BANDI KULLANIM POLİTİKASI
Herhangi bir yaralanma durumunda yaranın büyüklüğüne göre sağlık kuruluşuna sevk veya gerekli
görülürse mavi renkli yara bandının bölüm sorumlusu kontrolü altında personel tarafından kullanılmasını
sağlamak ve işletme çıkışında bölüm sorumlusuna gösterilerek mevcudiyeti onaylatılmak.
CAM, PORSELEN, SERT PLASTİK POLİTİKASI
Üretim alanına cam, porselen eşya sokmamak ve işletme camlarını filmle kaplı kullanmak. Kırılgan
plastiklerin camların periyodik kontrolle kullanılmasını sağlamak. Üretim ortamında ahşap materyal
kullanmamak.
Mevcut olan cam ve kırılabilir plastik malzemeler, metal ekipmanlar koruma altına alınmıştır. Kullanılması
zorunlu olduğu durumlarda düzenli olarak kontrolden geçirilir.
KESİCİ ALET POLİTİKASI
Kesici alet kullanma zorunluluğu olan personel için tehlike seviyesi düşük makaslar temin ederek
numaralandırarak personele teslim etmek. Kullanılan makasları kontrol ederek hasarlı makasların
değişimini sağlamak. Personellere oryantasyon eğitimi sırasında, üretim alanında makas ve kesici alet
kullanılması konusunda uyarıcı bilgiler vermek.
Dikiş makinalarında kullanılan iğnelerin kontrol edilerek , hasarlı iğnelerin bakım bölümüne teslim
edilmesini sağlamak.

HELAL BIG BAG ÜRETİM POLİTİKASI

VEGA PACKING AMBALAJ SAN. Ve DIŞ TİC.A.Ş. Kaliteli ve Gıda(Ürün) Güvenliği ilkelerine uygun , helal olan hammaddeleri kullanarak helal ürün üretimi yapmayı , helal ürün konusunda müşteri beklentilerine duyarlı ve sorumluluk sahibi bir firma olmayı amaçlamıştır.
Bu amaçla helal bıg bag üretim politikamız :

 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin desteği ve katılımı ile,
 • Sürdürülebilirlik sosyal sorumluluğunun bilincinde, çevreye duyarlı bir yaklaşımla,
 • İş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte, helal olduğuna emin olunan girdileri kullanarak,
 • Kalite ve Gıda(Ürün) Güvenliği sistemlerini ve Helal gerekliliklerini uygulayarak ve etkinliğini
 • sürekli iyileştirerek,
 • Helal riski olan olacak durumların bertaraf edileceğini ve ürünlerimizin helal gıda(ürün)
 • güvenliğine uygun şekilde üretilmesini sağlayarak,
 • Tedarikçilerimizden tüketicilerimize kadar olan tüm süreçlerimizi sürekli gözden geçirerek,
 • Çalışanların memnuniyet ve bağlılığını arttırmayı hedefleyerek,
 • Tüm kişilere, kuruluşlara etik ilkeler çerçevesinde eşit mesafede durarak,
 • İç ve dış pazardaki mevcut ve potansiyel müşterilerin beklentileri doğrultusunda çalışmalar yaparak,
 • Müşteri odaklı çalışma bilinci ile ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun davranarak ,
 • Yüksek kaliteli, lezzetli, sağlıklı ve güvenilir, helal olan ürünleri gelişmiş teknolojileri kullanarak üretim gerçekleştirme sorumluluğundadır.