ANTISTATIK BIG BAG


Big Bag’lerin dolum boşaltım ya da kullanım esnasında üzerlerinde statik elektrik birikimi oluşur ve topraklama ya da diğer yöntemlerle nötralize edilinceye kadar kalır. Bazı tip dolum materyalleri için patlamaya yol açabileceğinden tehlikeli bir durumdur. 
Bu bakımdan Big Bag’ler statik elektrik emniyeti açısından aşağıdaki gibi sınıflandırılır.
• TİP A: Özel bir statik elektrik nötralizasyonu tedbirine gerek duyulmayan Big Bag’lerdir
• TİP B: Herhangi bir statik elektrik nötralize etme yeteneğine sahip değildir ancak kullanılan kumaşın yüzey gerilimi 4 KV tan küçüktür
• TİP C: Bu Big Bag’ler özel olarak dizayn edilmiş iletken ipliklerle dokunmuş kumaşlardan yapılır ve sonuçta Big Bag’in iletkenliği 108 ohm dan küçüktür. Big Bag üzerinde biriken statik elektrik iletken iplikler yolu ile toplanır ve topraklanarak boşaltılır.
• TİP D: Bu Big Bag’ler üzerinde biriken antistatik elektriği topraklama olmadan nötralize eder

Tip D Big Bag’ler pratik kullanımlarıyla operatör hatalarını devre dışı bırakıp, türünün en güvenli modeli olduğunu ispat etmiştir. Tip D Big Bag’lerin konstrüksiyonlarını oluşturan kumaş sayesinde topraklamaya ihtiyaç duyulmadan enerjiyi atmosfere boşaltır. Kuru dökme yük ambalajlamada topraklamaya gerek kalmadan, statik, koruyucu bir çözüm ihtiyacını gidermek için geliştirildi. Bugün dünya çapında 500’ün üzerinde büyük firma, statik elektriklenme sorunu olan, dökme yüklerin ambalajlanması için bu ürünü tercih etmektedir.