UN BIG BAG


Tehlikeli maddelerin taşınması sırasında oluşabilecek kaza ve sonuçlarının önlenmesi ile  olası çevresel etkilerinin azaltılması kapsamında UN yönetmeliklerine uygun olarak sertifikalandırılarak üretilen , 6 aşamalı kontrolden geçirilen bıg baglerdir. 

UN BIG BAG'ler de 4 farklı tip sınıflandırma mevcuttur. 

13H1 – laminesiz, linersız big bagler
13H2 – lamineli, linersız big bagler
13H3 – laminesiz, linerlı big bagler
13H4 – lamineli, linerlı big bagler

UN BIG BAG içerisine konulan ürünler ;

Bentonit, kükürt gibi maden ürünleri,

Taş,kum,moloz gibi inşaat malzemeleri,

Polietilen, polipropilen hammaddeli kimyasal ürünler vb.